Relatiekaart voor uw medewerkers

U wilt de ouders/wettelijke vertegenwoordigers meer betrekken.  Immers zij zijn verantwoordelijk voor het leven van uw client en geven u de opdracht om voor hun kind te zorgen. Als u wilt investeren in een goede zorg voor uw client, dan investeert u in zijn/haar verantwoordelijke (uw aanspreekpunt en uiteindelijk verantwoordelijk voor het leven van uw client).

U levert de zorg die de ouders/wettelijke vertegenwoordigers zelf niet meer kunnen dragen. En linksom of rechtsom  die ouders/wettelijke vertegenwoordigers blijven verantwoordelijk voor  de kwaliteit van het leven van hun kind.  U wens is ook, meer dan ooit, dat ze als mantelzorgers/informele zorg hun steentje (gaan) bijdragen.

Hoe kun je vanuit de zorg bijdragen aan het leven van uw client en op welke manier betrek je ouders/wettelijke vertegenwoordigers. Wie is verantwoordelijk voor wat? En wat kan je realistisch van elkaar verwachten.  Goede zorg voor uw client, regel je samen met de ouders/wettelijke vertegenwoordigers en uw cliënt. Als u als zorgaanbieder, zorg op maat wilt bieden ontkomt u er niet aan zicht te hebben op de leefomgeving buiten de zorginstelling van uw client en van zijn/haar verantwoordelijke. Uiteindelijk gaat het niet om de huidige zorg in stand te houden, maar om passende zorg voor iedere cliënt te organiseren in afstemming en samenwerking met uw client en zijn/haar verantwoordelijke.

Sam3 heeft een concrete praktische werkwijze ontwikkeld om zowel de zorgprofessional als de verantwoordelijke van uw client te ondersteunen in dit proces.
Morgen begint vandaag.

U wilt:  passende en goede zorg leveren aan uw client
U wilt:  samen met de verantwoordelijke (ouders/wettelijke vertegenwoordigers) dit organiseren.

U realiseert zich: dat door de veranderingen in de zorg er een ander beroep wordt gedaan op uw eigen medewerkers, uw client en zijn/haar verantwoordelijke.
U realiseert zich: dat u een zorgaanbieder bent die bijdraagt aan het leven van uw client omdat hij/zij en hun verantwoordelijke het niet zelf (meer) kunnen.

Uw wens is dat het leven van uw client en zijn/haar verantwoordelijke, door uw zorg, zodanig bijdraagt dat er bij iedereen een glimlach op het gezicht komt als ze uw naam uitspreken.
Uw wens is dat u binnen de beschikbare budgetten dit levert.

Ons advies:

1. nodig ons uit voor een gesprek, wij lichten graag ons werk toe.

2. start vandaag met het opleiden van mensen in uw organisatie die aan de slag gaan met de Sam3 aanpak.