Cultuur-in-beweging: Onze aanpak

We willen allemaal dat het Nederlandse zorgsysteem de noodzakelijke services (brood, bed, bad) kan blijven bieden, ondanks de noodzakelijke bezuinigingen. Daarom moeten we samen met ouders en cliënten zicht krijgen op de (betaalde) zorg die écht nodig is. En op wat gezinnen zelf kunnen organiseren. Ook hier geldt de gevleugelde uitspraak: morgen is vandaag.

Testimonial zorgaanbieder:   “Sam3 is voor ouders een onafhankelijke sparringpartner. Ons geven ze op een prikkelende wijze inzicht in de realistische mogelijkheden van ouderparticipatie. Zo kunnen wij onze verwachtingen bijstellen en samen zoeken naar haalbare en betaalbare oplossingen. Dat is niet meteen geregeld natuurlijk. We staan aan het begin van een proces dat jarenlang gaat duren. Daarom zijn we blij met een partij als Sam3 die de omslag aandurft en met een frisse blik ons in beweging zet.”

Wat biedt Sam3?

  • Wij maken zichtbaar dat Wie-vragen essentieel zijn voor de oplossing van de vraag?
  • Wij leren anderen deze Wie-vraag te stellen, met daarbij het besef dat de vraag sneller is gesteld dan opgelost!
  • Wij voeren gesprekken vanuit het mensenperspectief waarbij we een beroep doen op de menselijke maat en gaan voor de realistische aanpak.

 

Cultuur in beweging’ betekent voor Sam3:

  • Dat mensen in de organisatie begrijpen dat zij vandaag aan de slag moeten gaan. Alleen dan kun je ook morgen passende zorg en ondersteuning leveren.
  • Dat mensen in de organisatie andere vragen gaan stellen. Alleen dan kun je uitzoeken welke zorg past bij bewoners en cliënten.
  • De nieuwe kaders vragen om nieuwe afspraken. Nieuwe afspraken kan je alleen maken als alle betrokken partijen weten waar ze over praten: een realistische zorgvraag en een grotere zelfredzaamheid.