Relatiekaart

Wat beoogt de Relatiekaart?

De SAM3 Relatiekaart brengt de stand van vandaag in beeld met betrekking tot de relaties om je heen. Het laat zien welke mensen er zijn. Het brengt de feitelijke situatie in beeld.  Dit concrete beeld laat zien wie je kent en wie je kunt inschakelen. Je maakt letterlijk je relatielandschap. Je zet immers je relaties op de kaart.

Het relatielandschap geeft je daarmee handvatten om de volgende stappen te bepalen. Door regelmatig stil te staan bij uw relatielandschap, kunt u veranderingen in relaties en de gevolgen die daaruit voortkomen beter inschatten en daar beter op anticiperen.

Ons advies:

Bekijk jaarlijks de Relatiekaart,

zoals je ook jaarlijks je financiën bekijkt.

 Wat brengt de Relatiekaart in beeld?

    • Het maakt zichtbaar welke mensen een rol spelen in je leven (en het leven van SAM) en waar ze zich bevinden.
    • Het maakt zichtbaar: enerzijds welke mensen er in je omgeving zijn, anderzijds laat het zien welke relaties contacten (nog) ontbreken.
    • Het geeft handvatten om de volgende stap te bepalen.
    • Het laat zien wat de impact is als een contact (onverhoopt) verdwijnt.