Onze aanpak

Wij gaan met u aan de slag met de Sam3 Relatiekaart en het Sam3 Routeplan. Op basis van de wens die mensen hebben om zicht te krijgen op de feitelijke situatie, zijn zij aan de slag gegaan met als doel een concreet en praktisch middel te ontwikkelen. De Sam3 Relatiekaart en Sam3 Routeplan is een logische en praktische uitwerking ontstaan vanuit de ervaring met het werken met mensen die complexe vraagstukken hebben. Namelijk het werken aan vraagstukken die alleen mét anderen kunnen worden opgelost.

Het belangrijkste vraagstuk is in ons werk altijd:  Wie is er voor Sam als u er zelf niet meer bent?
Ons korte antwoord is: “morgen begint vandaag” en WIE ga je betrekken?

Sam3 ondersteunt u bij deze 3 stappen door:

Stap 1. de Relatiekaart – Vertrekpunt bepalen;  door de huidige situatie in te beeld brengen.

Stap 2. het Routeplan –  Stip op de horizon plaatsen; door beschrijven van gewenste uitkomst

Stap 3. De 3 volgende stappen – Route bepalen; Het maken van de volgende stap.

 

Wat doet Sam3?
Wij zijn er voor het in beeld brengen van het relatielandschap. Als instrument hanteren wij daarbij de Sam3 Relatiekaart. Het relatielandschap vormt, wat ons betreft, de basis voor elke keuze die u maakt op uw pad voor uzelf en voor uw SAM. Op grond van uw relatielandschap bepaalt u zelf de volgende realistische en uitvoerbare stappen en wie u daarbij betrekt. Het door u in beeld gebrachte relatielandschap geeft u zicht op de “kracht” van het weefwerk van uzelf en uw SAM. Het beeld en de interpretatie geeft u de aanknopingspunten om de volgende stap te bepalen.

Wij kunnen hierover met u meedenken, suggesties aandragen en/of reflectie geven. Uw eigen draagkracht en mogelijkheden bepalen uiteindelijk de oplossingsrichting en tempo.

 

Wat doet Sam3 niet?
Wij kunnen uw persoonlijke situatie niet overnemen. We kunnen niet voor uw SAM zorgen. Wij zijn niet het doorverwijskanaal voor vragen als “waar vind ik een school” of waar vind ik een passende woonvorm”.