Wat is Sam3

Sam3 staat voor Samen Alles Mogelijk. Sam3 is een zelfstandig adviesburo opgericht door Angelique van Dam en Marie Louise Wauters en is voortgekomen uit Stichting OSANI. Stichting OSANI baseerden zijn activiteiten op het werk van “Plan”  in Canada.

De 3 staat voor de uitspraak “alle goede dingen in 3en”.

Sam3 organiseert cursussen en bijeenkomsten. Het kernonderwerp is gebaseerd op de door ons ontwikkelde Sam3 Relatiekaart© en het Sam3 Routeplan.

Daarnaast organiseren wij trainingen voor bedrijven, die hun medewerkers willen uitdagen om eens zelf aan de slag te gaan met de relatiekaart. Immers meer begrip voor uw situatie door zorgverleners en/of overheidsambtenaren kan geen kwaad en draagt bij tot een betere dialoog en een passende oplossing.

Sam3  stelt u de allesomvattende WIE-vraag!

Ons werk is een succes als u op elke WIE-vraag een andere naam in kan vullen dan uzelf!

Hiermee prikkelt Sam3 ouders van (volwassen) kinderen met een beperking om zelf hun leven in te richten. Wij wijzen ze op de kracht van  mensen om je heen, en leggen uit hoe je mensen uit de omgeving bij jouw leven vandaag en morgen kunt betrekken.  Sam3 vertelt ouders niet wát ze moeten regelen, maar op welke manier ze aan de slag kunnen met de WIE-vraag.  Zo ontdek je welke vragen je aan jezelf en je omgeving moet stellen. Hoe betrek je andere mensen bij uw situatie? Hoe kun je lokaal met andere ouders sparren? Neem contact met ons op en ontdek wat Sam3 voor je kan betekenen.